میر تأکید کرد:

دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در اجرای منویات مقام معظم رهبری

سلطانعلی میر:

دقت‌نظر دکتر طهرانچی به بودجه، تلنگری برای شناسایی ظرفیت‌هاست

نشریه زمین‌شناسی ژئوتکنیک در سال ۹۷ منتشر شد/دعوت جهت ارائه مقاله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

در گفتگو با روابط عمومی مطرح شد؛

شمارش معکوس برای راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در عمان

قیصری:

اندیشکده‌های راهبردی در سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شود

پژوهش و فناوری