بازدید معاون آموزشی - پژوهشی سازمان سما از مدارس زاهدان

                                                                                                                                                                                                                                        

متن پیام تسلیت ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی به خانواده "شادروان علی گنجعلی" ...