معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر معرفی شد

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کردند؛

تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین موجب پیشرفت محسوس در همه اهداف اقتصادی خواهد بود